Irkçılık yerine dayanışma – Nazilere yer yok!

AfD’yi durdurun!

Artan fiyatlar nedeni ile AfD beklenen sosyal krizi kullanmayı amaçlıyor, 8 Ekim 2022 tarihinde Berlin’de ırkçı-ulusal bir belgi altında Neonazilerle birlikte bir yürüşe çağrı yapıyor.

Bu nedenle sizleri 8 Ekim 2022 günü AfD ve diğerlerine karşı çıkmaya çağırıyoruz! Nazilerle birlikte protestoya katılan onların işbirlikçisidir ve bizim direnişimizle karşılaşacaktır!

 AfD bağımlı çalışanlar ve işsizlerin yanında olduğunu iddia etmekte olsa da gerçekte zenginlerin ve işletmecilerin yanında bir politika gütmektedir. AfD’ye göre bir milyonere ve ortalama bir işçiye aynı gelir vergisi oranları uygulanmalıdır.

AfD işsizleri ve fakirleri, göçmen kökenlileri ve sığınmacıları ve de kadınları ve LGBTQ+ insanları boş devlet kasalarından, konut sorunundan ve artan kiralardan sorumlu tutmaktadır. Böylelikle kötü sosyal durumun nedenlerini saklamaya ve çalışanları, dar gelirlileri, Hartz IV veya sosyal yardım alanları ve ırkçılığa uğrayanları birbirine düşürmeye çalışmaktadır.

BİZİM SEÇENEĞİMİZ DAYANIŞMADIR!

 Bizim protestomuz ne iklim krizini ne de Corona’yı yadsımakta, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısını küçümsemekte ve egemen gruplara karşı komple teorileri geliştirmemektedir. Bizler, kökenimizden, cinsel tercihimizden, cinsel kimliğimizden, dinimizden ve  engelliliğimizden bakımsız olarak dayanışma içinde bir toplum için bir aradayız. Eminiz ki: Kışın kimsenin üşümediği sosyal bir dünya mümkündür – ancak sadece AfD’siz ve AfD’ye karşı!

ORTAK ISTEMLERIMIZ:

  • Nazilere yer yok – AfD’yi durdurun!
  • Irkçılık ve sağcı kışkırtma yerine dayanışma!
  • Konut, ısınma, gıda maddeleri ve elektrik fiyatları ödenebilir olmalıdır!
  • Gerçek bir gelir dağılımı! Kâr için üşümek istemiyoruz!
  • Sosyal-ekolojik bir trafik dönüşümü – 9 € biletleri devam ettirilmedir!
  • Ekolojik-sosyal bir enerji yenilenmesi – 1,5 derece hedefi sürdürülmelidir!

DAYANIŞMA İÇİNDE BİR ARADA – NAZİLERLE BİRLİKTELİĞE HAYIR!

 #b0810 #noafd #solidaritaet #stopptdieafd